Om Line Wælgaards Celle 7

What happened, said Hilden, was that I drew a line around Doris in the sand.
A circle. And threatened her, "don't you dare step out of that circle or I'll thrash you".

I Line Wælgaards installasjon, Celle 7, er denne setningen, hentet fra en ikke navngitt roman, kanskje det første man legger merke til. Fortellingen om mannen som raskt tegner en sirkel i sanden og forbyr en kvinne å trå utenfor den, er trykket med store bokstaver midt på gulvet, slik at teksten selv utgjør en sirkel. Og utenfor denne tekstsirkelen ligger det en litt større sirkel laget av røde rosehoder festet tett i tett på en metallring. Dette er begynnelsen på en tendens som sprer seg til de andre elementene i rom­met: Vi presenteres for en situasjon, en begivenhet som innebærer enten fare, eller lidelse. Men denne faren blir ikke fremstilt gjennom noen form for direkte illustrasjon: Den blir tvert imot bare re­presentert gjennom et register av figurer og gester. Selvsagt kan Doris, hvem hun nå enn er, når som helst tre ut av sirke­len, som tross alt bare er en tegning i sanden. Men ikke uten å bryte et tabu: opphopningen av overdeterminerte sym­boler som "metall" og "roser" i den ytre ringen, demonstrerer den nesten ubry­telige emosjonelle kraften i slike gester, hvor generelle og improviserte de enn måtte være.

Tendensen fortsetter i to fotografier:
Et aven mann som holder hendene mot tinningen som om han beskyttet et blødende sår, og et aven kvinne som henger som død over ryggen på en hest. Til tross for dramatiske motiv har begge først og fremst noe nesten demonstrativt teatralsk ved seg. Og denne tendensen når et slags høydepunkt i det elementet som har klarest forbindelse til tittelen, Celle 7. Et opplyst veggfelt gjengir dimen­sjonene i Fra Angelico's fremstilling av Jesu bespottelse i celle 7 i San Marco­klosteret, der Jesus sitter med bind for øynene, omgitt av straffende hender som ser ut til å sveve i løse luften. I det lysende veggfeltet er hele denne merkverdig abstrakte og gestiske lidelses-scenen ytterligere redusert: Alt som er igjen av lidelsen er en standard­figur: Tornekronen med blodsdråper, her litt mer antydningsvis fremstilt gjennom et forniklet reinsdyrhorn med røde koraller festet her og der.

Men denne spesielle tornekronen er ikke rett og slett bare et symbol for Kristi lidelse. Det er som om de litt keitete og grenete vridningene i hornene og i korallene understreker nettopp det "gestikulerende" i vår omgang med livets faremomenter. I Wælgaards arbeid blir det samtidig klart at det er nettopp gjennom den allegoriske sirkulasjonen av gester at følelsene stadig aktiveres på nytt.
Ina Blom 1998


Celle 7 1998

Celle 7 ring
Celle 7 ring
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Celle 7 ring
Celle 7 ring
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Celle 7 ring detalj
Celle 7 ring detalj
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Fugl
Fugl
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Hest
Hest
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Horn
Horn
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Roseringen
Roseringen
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Uten tittel
Uten tittel
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Uten tittel (Bær på linduk)
Uten tittel (Bær på linduk)
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Uten tittel (Hest)
Uten tittel (Hest)
Ikke prissatt

Celle 7 1998

Uten tittel (rødt klede i tre)
Uten tittel (rødt klede i tre)
Ikke prissatt

TEXTS RSS for TEXTS

Utstilling ”On Trial - Christ 2012” Galleri F-15 2012

Jeg har i lang tid vært opptatt av tidligere tiders maleri, fra middelalder, renessansen og barokken. Ettersom kirken i eldre tider ofte var kunstnernes oppdragsgivere, er også mye av kunsten knyttet til religiøse motiver.
2012-07-01

Line Wælgaard

1999-02-28
Alle nyheter