Jeg har i lang tid vært opptatt av tidligere tiders maleri, fra middelalder, renessansen og barokken. Ettersom kirken i eldre tider ofte var kunstnernes oppdragsgivere, er også mye av kunsten knyttet til religiøse motiver. Liksom jeg i forskjellige perioder har vært opptatt av ulike kunstnere (Giotto, Piero della Francesca, Fra Angelico, Dürer, mfl.) har min interesse også vekslet mellom ulike temaer i kunsten. En periode var det hender, en annen Madonna med barnet, engler, himmel, landskap, ansiktsuttrykk eller koloritt.
I forbindelse med tiden forut for utstillingen her var jeg i utgangspunktet svært opptatt av skildringen av tekstiler, draperier og klesplagg. Jeg synes det er fascinerende hvordan en kappe, et klede eller kjole fullstendig kan dominere et bilde der motivet kanskje egentlig er et portrett. Tekstilene tar i mange tilfeller over helt, både i fysisk dominans i bildet, men også i arbeidsmengden som er lagt ned i nitidige skildringer av hvordan lyset treffer en fold og påvirker fargen fra skygge til høylys. Kjærlighet til arbeidet med å skildre og skape en ny virkelighet gjennom maleriet er påtagelig til stede. Det er også påfallende hvordan stoffet også fremstår som mykt, sensuelt og levende - ofte i større grad enn det man kan lese ut av den øvrige figurfremstillingen.
I forberedelsestiden mot utstillingen var min mor svært syk, og døde våren 2012. Forholdet mor - barn har dermed vært sterkt stede i hele prosessen. Jeg er min mors datter, men er også mor selv, noe som har utvidet rommet for tankene.
Nærvær og nærhet, fravær og avstand, og forgjengelighet er noen av de eksistensielle problemstillingene som knytter seg til fremstillingen av bildene.

Litt om arbeidene i  denne utstillingen:

Tekstbildene
Oppslagene er fra første sidene på de første tre delene i boka Existential Psychotherapy av Irvin Yalom, en anerkjent amerikansk
Psykiater. (Professor i psykiatri på Stanford Univeristy School of Medicine og forfatter av mange bøker, både skjønnlitterære og fagbøker)
Første gang jeg åpnet boka traff deloverskriftene meg med voldsom kraft:
Part I Death, Part II Freedom, Part III Isolation.
Boksidene er rett og slett fotografert og løftes dermed ut av boka som bilder.


Bildene med mor og barn
I 30 år har jeg samlet på anonyme, gamle fotografier fra antikvariater og bruktbutikker. Samlekriteriet er at bildene skal være litt ”odde”. Det kan være et underlig blikk, mangel på kontakt mellom de fotograferte, en utradisjonell komposisjon el.lign. som gjør bildene interessante for meg. Utgangspunktet for bildeserien her er bildet av mor og barn. Utgangspunktet (originalbildet) er av både mor og barn. Bildet et forstørret ca 100%, men er ikke beskåret. Bildet har en merkelig komposisjon, med moren i høyre kant med en linje (mur) som går rett over hodet på barnet og liksom klemmer det inne.
Bildet er likevel svært uttrykksfullt og vakkert! De andre variantene av bildet er digitale manipulasjoner. Jeg har hele tiden etterstrebet å beholde uttrykket i teknikken fra det gamle fotografiet. Motivene endres til å forestille bare barnet, bare moren eller ingen av dem. Nærvær, fravær, forgjengelighet….


”Red Nest”
Bildet er i utgangspunktet et ”tyveri” av hodeplagget i Jan van Eycks (1390-1441) selvportrett. Bildet er et resultat av draperifascinasjonen min. Ved å frilegge hodeplagget og dreie det blir det nærmest en bylt som det kunne omsluttet et barn. Derfor tittelen ”Red Nest” - noe som omslutter og verner.


”Madonna med Iris”
Utgangspunktet for dette bildet er Albrecht Dürers (1470-1528) ”Madonna med Barn” eller ”Madonna med Iris” som det ofte blir kalt ettersom originalbildet har en stor blå iris bak Madonnaens hode.
Her har jeg ”fjernet” alt utenom den røde kjolen til madonnaen. Dersom du ser nøye vil du kunne se omrisset av føttene til Jesusbarnet øverst i midten av bildet.

Den friske fargen, og dybden i bildet er et resultat av bl.a silikonlamineringen. Bildet er en C-print (vanlig fotokopi) som er klistret mot glassets bakside med silikon. Teknikken er brukt på ”Red Nest” og Skriftbildene.


Oslo, 29.6.2012
Line Wælgaard
On Trial - Christ 2012

Mother and child 1
Mother and child 1
Ikke prissatt

On Trial - Christ 2012

Mother and child 2
Mother and child 2
Ikke prissatt

On Trial - Christ 2012

Child
Child
Ikke prissatt

On Trial - Christ 2012

Mother
Mother
Ikke prissatt

On Trial - Christ 2012

Red Nest
Red Nest
Ikke prissatt

On Trial - Christ 2012

Madonna med Iris
Madonna med Iris
Ikke prissatt

On Trial - Christ 2012

On Trail oversikt 1
On Trail oversikt 1
Ikke prissatt

On Trial - Christ 2012

On Trail oversikt 2
On Trail oversikt 2
Ikke prissatt

On Trial - Christ 2012

On Trail oversikt 3
On Trail oversikt 3
Ikke prissatt

TEXTS RSS for TEXTS

Utstilling ”On Trial - Christ 2012” Galleri F-15 2012

Jeg har i lang tid vært opptatt av tidligere tiders maleri, fra middelalder, renessansen og barokken. Ettersom kirken i eldre tider ofte var kunstnernes oppdragsgivere, er også mye av kunsten knyttet til religiøse motiver.
2012-07-01

Line Wælgaard

1999-02-28
Alle nyheter